29 Sep, 2023

Audit Keselamatan Tempat Kerja

Audit Keselamatan pabrik yang terlibat dalam proses berbahaya dan kejadian berbahaya, telah memantapkan dirinya di India. Seluruh kredit pergi ke 1987 amandemen dalam Undang-Undang Pabrik, 1948 yang kita kenal sebagai Bab IVA resep ketentuan yang berkaitan dengan proses berbahaya. Itu adalah bencana Bhopal 1984 yang Keselamatan Kerja merenggut 16.000 nyawa dan melumpuhkan lebih dari 500.000 […]

4 mins read